Onderverdeling in gezondheidsklassen

De norm voor gezondheid volgens de Wereld Gezondheidsraad (WHO) is een Controle Pauze van 40 seconden. De Buteyko-methode gaat nog een stapje verder. Zij gaat uit van een CO2-gehalte van 6,5% hetgeen overeenkomt met een CP van 60 seconden.

Metingschema

In onderstaand schema staan de onderlinge verhoudingen weergegeven.