Matrix methode

De matriX methode is een gesprekstechniek die kan worden toegepast bij zowel mentale klachten, alsook cognitieve problemen. Met de matriX methode worden langdurige en ineffectieve gesprekken voorkomen en kan er sneller tot de kern van het probleem worden gekomen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar is ook nog eens hartstikke efficiënt! Het grote voordeel van de matriX methode is dat deze ontzettend breed kan worden toegepast en ingezet, wat veel mogelijkheden biedt. Maar wat houdt de matriX methode nu precies in? En voor wie is de methode eigenlijk geschikt? We vertellen graag alles over de matriX methode, geven uitleg, delen enkele matriX methode ervaringen en geven meer informatie over onze rol als matriXmethode coach. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

MatriXmethode uitleg

Wij geven graag een verdere uitleg over de matriXmethode. De gesprekstechniek is gericht op het achterhalen van de onderliggende mentale oorzaken van bepaald gedrag. Hierdoor gaat de hulpvrager zélf aan de slag met zijn of haar eigen mentale kracht. Door deze gesprekstechniek toe te passen, kunnen er verhelderende gesprekken plaatsvinden die zeer effectief zijn. De professional stelt met de methode precies de juiste vragen, waardoor er snel tot de kern van het probleem kan worden gekomen. De hulpvrager hoeft hierdoor niet te vertellen wat het probleem is. Een verdere matriXmethode uitleg geven we het liefste aan de hand van de vijf unieke eigenschappen.

Kortdurend en doelgericht*

Waarom tientallen gesprekken voeren als iemand met een mentale klacht zelf de eigen oplossing kan bedenken en toepassen? Complexe protocollen, dossiervorming en oplopende wachtlijsten zijn daardoor niet nodig.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH’s-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden.

MatriXmethode is veilig voor de hulpvrager en de professional

Hoeveel papierwerk en tijd scheelt het als inhoudelijk niet gepraat hoeft te worden over de oorzaak van het probleem? Terwijl het hoofd van de professional opgeruimd blijft, krijgt de hulpvrager de regie over het eigen hoofd.

Voorkom onnodig lange rompslomp door effectieve, passende hulp

Hoe zou het zijn als iemand nog wel aan een nare gebeurtenis kan (terug)denken, maar geen last meer ervaart? Met deze methode wordt een mentale klacht een ‘kaal feit’: iets is wel gebeurd of kan mogelijk gaan gebeuren, maar het heeft geen lading meer.

De matriXmethode is breed toepasbaar, ook telefonisch en met online beeldbellen

Hoeveel tijd en kosten scheelt het als je onafhankelijk van een locatie mensen kunt helpen met hun mentale hulpvragen? Iemand helpen met cognitieve of emotionele klachten is tegenwoordig grenzeloos.

Vrij van negatieve bijwerkingen of kans op terugval

Wat zal het opleveren als de hulpvrager zijn mentale klacht aanpakt op zijn eigen manier, zonder negatieve bijwerkingen of kans op decompensatie? De professional begeleidt, de hulpvrager gaat zelf aan het werk om de regie te krijgen over zijn eigen hoofd.

MatriXmethode ervaring

Al veel mensen hebben een zeer positieve matriXmethode ervaring. Mensen ervaren de matriXmethode als prettig, veilig en effectief. Het is een coaching interventie bij zowel emotionele als cognitieve problemen, waardoor er met de juiste vragen op een prettige manier kan worden gecommuniceerd. Zo worden belastende gesprekken voorkomen en hierdoor wordt de matrix methode een positieve ervaring.

 
MatriXmethode in het onderwijs

Een docent heeft vaak te maken met cognitieve of emotionele problemen van leerlingen.

En iedere leerling is ook nog eens verschillend. Veel leerlingen lopen tegen verschillende obstakels aan, zoals:

  • Gedragsproblemen
  • Leerproblemen(alfabet, tafeltjes, honderdvellen, dagen wan de week etc. onthouden)
  • Een vol hoofd
  • Angsten
  • Onverwerkte emoties

De MatriXmethode is een gesprekstechniek  die ervoor zorgt dat bovenstaande obstakels blijvend worden opgelost, waarbij de leerling centraal staat. Eén van de oplossingen is om te leren HOE te leren. Want leerlingen leren wel WAT er geleerd moet worden, maar ze hebben vaak geen idee hoe al die informatie goed op te slaan. Daarnaast spelen ook emotionele problemen vaak een rol die zorgen voor gedragsproblemen, pesterijen of een negatief zelfbeeld. Dit heeft negatieve effecten op het presteren op school. Door deze gesprekstechniek toe te passen, kan er snel tot de kern van het probleem worden gekomen waarbij de leerling  niet hoeft te vertellen wat het probleem is. De matriXmethode kan dan ook perfect worden toegepast op zowel de lage als middelbare school.

Kortom:

Door het toepassen van de MatriXmethode worden niet alleen veel problemen opgelost, maar ben je ook veel obstakels voor op langere termijn voor. De voordelen van deze manier van coaching zijn dan ook:

  • Vrij van langdurige sessies
  • Voor zowel cognitieve als emotionele problemen geschikt
  • Het is veilig; er zijn geen negatieve na- effecten
  • Vaak zijn slechts drie sessies per hulpvraag voldoende

Interesse gekregen in hoe de MatriXmethode werkt? Neem dan vandaag nog contact met mij op, samen zullen we kijken naar de mogelijkheden.